IX. (A,B)

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKY

V úterý 21. 06. 2022 je z provozních důvodů zkrácena výuka dle rozvrhu od 8:00 do 11:40 hod.


Ve středu 22. 06. 2022 od 8:00 do 13:30 hod. – „Den dopravy“.


Ve čtvrtek 23. 06. 2022 od 8:00 do 12:35 hod. – Focení tříd, projektový den – Naše město.


V pátek 24. 06. 2022 od 8:00 do 12:35 hod. – Letní branný den.


Pondělí 27. 06. 2022 je výuka od 8:00 do 11:40 hod.


Úterý 28. 06. 2022 je výuka od 8:00 hod., od 9:00 do 11:40 hod. – Zahradní slavnost.


Ve středu 29. 06. 2022 je výuka od 8:00 do 11:40 hod.


Ve čtvrtek 30. 06. 2022 – předávání vysvědčení.


U jednotlivých dnů končí výuka dle uvedených časů a odpolední výuka odpadá. Školní autobus odjíždí 13:40 hod., ŠD a ŠK – běžný provoz.

 

 


 

VELIKONOCE - PROJEKTOVÝ DEN 12. 4. 2022

Velikonoční atmosféru navodil žákům projektový den Velikonoce. Společnou četbou, besedou a vyhledáváním informací si  připomněli význam Velikonoc, velikonoční zvyky, obyčeje a symboly. Zdobili kraslice, zaměřili se na velikonoční výzdobu třídy. Práci si velice dobře zorganizovali tak, aby každý dělal to, co je mu nejbližší.

 

JARNÍ BRANNÝ DEN 13. 4. 2022

Krásné počasí, pobyt v přírodě, příjemná atmosféra, tento branný den se opravdu vydařil. V průběhu trasy na Borovinku plnili žáci celou řadu úkolů, překonávali přírodní překážky, poznávali ekosystém lesa, zjistili některé zajímavosti ze života stěhovavých ptáků, určovali světové strany, seznámili se s turistickým značením, připomněli si zásady první pomoci. Na hornické naučné stezce si zopakovali i některé zajímavosti z historie rodného města. 

 

Informace pro zákonné zástupce.

Žáci byli opětovně poučeni o nošení roušek v hromadné přepravě školního autobusu, kdo nebude mít roušku, bude z přepravy vyloučen.

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Z provozních důvodů se ve středu 6. dubna 2022 musí 7. a 8. vyučovací hodina přesunout na čtvrtek 7. dubna 2022. Ve středu bude končit vyučování ve 13:30 a ve čtvrtek v 15:20. V pátek 8. dubna 2022 bude končit výuka v 11:40.

Školní družina a školní klub – běžný provoz. Školní autobus odjíždí od školy ve 13:40 h.

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Dne 11. - 13. dubna 2022  bude informační odpoledne pro rodiče s dětmi – tripartita.

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ve čtvrtek 14. dubna 2022 – Velikonoční prázdniny.

V pátek 15. dubna 2022 – st. sv. Velký pátek.

V pondělí 18. dubna – st.sv. Velikonoční pondělí.


 

 

Minulost  X  budoucnost

23. 2. půjdeme na prohlídku do muzea Vysočiny (vstupné 40,-Kč) a na interaktivní výstavu "zábavná technika". Sraz všech žáku je ve třídě v  8:00, poté se přesuneme MHD (nutná jízdenka nebo průkazka). Oběd mají žáci automaticky odhlášen. Výuku zakončíme na Masarykovo náměstí v 15:20.

 

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKY

V pondělí 31. ledna 2022 od 8:00 do 12:35 hodin proběhne projektový den "Srdce s láskou darované". Poslední vyučovací hodinu bude předáno pololetní vysvědčení.

Školní družina a školní klub - běžný provoz.

Školní autobus odjíždí od škoy ve 13:40 hodin.

 

Ve středu 2. února 2022 končí výuka z provozních důvodů v 11:40 hodin.

Školní družina a školní klub - běžný provoz.

Školní autobus odjíždí od školy ve 13:40 hodin.

 

V pátek 4. února 2022 mají žáci pololetní prázdniny.

Jarní prázdniny jsou od 14. do 18. února 2022.

 

 

NÁŠ VÁNOČNÍ ČAS - 22. 12. 2021

Poslední školní den roku 2021 proběhl pod názvem Náš vánoční čas. Na začátku dne se žáci věnovali přípravě občerstvení, vyzkoušeli si vánoční úpravu slavnostně prostřeného stolu. Sváteční atmosféru navodil i poslech a zpěv vánočních koled, promítnutí filmu s vánoční tématikou, společná četba a beseda o vánočních zvycích. Přínosem byly i informace o vánočních zvycích v romských rodinách.  

 

NÁŠ PRVNÍ ZIMNÍ DEN - 21. 12. 2021

První zimní den si žáci IX.třídy zpestřili pobytem v přírodě. Připomněli si význam lesa pro člověka, život zvířat v zimním období, získali nové informace o zimním slunovratu. S chutí se zapojili do postřehových her a sportovních aktivit v přírodě. Při přesunu do centra Jihlavy nezapomněli ani na dopravní výchovu, bezpečnost silničního provozu a  připomenutí si významných historických událostí města, ve kterém žijí.

 

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKY

V pondělí 20. 12. 2021 je z provozních důvodů zkrácena výuka dle rozvrhu od 8:00 do 11:40 hodin.

V úterý 21. 12. 2021 je výuka od 8:00 do 11:40 hodin. Proběhne projektový den První zimní den - branný den.

Ve středu 22. 12. 2021 je výuka od 8:00 do 11:40 hodin. Proběhne projektový den Náš vánoční čas.

Všechny tři dny končí výuka 4.vyučovací hodinou, ostatní vyučovací hodiny odpadají. Školní autobus odjíždí ve 13:40 hodin.

Školní družina a školní klub mají běžný provoz.

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. 12. 2021. Do školy se jde v pondělí 3. 1. 2022.

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKY

Ve středu 15. 12. 2021 proběhne ve škole projektový den "Vánoce - zvyky, obyčeje, Vánoce u nás a ve světě". Výuka končí v 11:40 hodin, školní autobus odjíždí ve 13:40 hodin.

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKY

V pátek 10. 12. 2021 proběhne na škole projektový den "Zvoneček, kam se podíváš." Výuka končí ve 13:30 hodin.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKY

Ve středu 3. 11. 2021 končí výuka z provozních důvodů v 11,40 hodin. Školní autobus odjíždí od školy ve 12,15 hodin.

 

EXKURZE V DAČICÍCH

V pátek 22. 10.  se žáci 9. ročníku zúčastnili Dne otevřených dveří na SOU zemědělském a služeb v Dačicích. Jednalo se o dobře zorganizovaný program pro žáky v rámci přípravy na profesní orientaci. Byla možnost zhlédnout ubytovací prostory, jednotlivé učebny pro teoretickou a praktickou výuku, prohlédnout si zemědělskou techniku. Žáci získali celkový přehled o jednotlivých učebních oborech na škole, představu o jejich náplni, byli seznámeni se všemi výhodami, včetně finančních, které učiliště nabízí. Příjemným zpestřením exkurze byla ochutnávka cukrářských výrobků učňů. Den otevřených dveří v Dačicích patří již tradičně mezi akce, které jsou opravdovým přínosem pro volbu povolání našich žáků.  

    

   

   

   

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO, PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Vážení zákonní zástupci a žáci,

na základě zhoršující se epidemiologické situace doporučuje zřizovatel spolu s hygienickou stanicí vyhlásit na pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021 ředitelské volno. V tyto dny nebude v provozu školní jídelna, školní družina a školní klub. Na ředitelské volno navazují podzimní prázdniny. Návrat žáků do školy bude v pondělí 1. 11. 2021.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V pátek 22. 10. 2021 se žáci 9. ročníku zúčastní Dne otevřených dveří na SOU zemědělském a služeb v Dačicích. Doprava žáků je zajištěna, odjezd autobusu od ZŠ Jungmannova je v 8:00 hodin, návrat zpět ke škole je asi ve 12:30 hodin. Po obědě se žáci MHD přesunou do budovy obchodního centra CITIPARK. Kraj Vysočina zde ve dnech 22. a 23. 10. 2021 pořádá akci Vysočina Education 2021. Hlavním cílem této akce je informování uchazečů o možnostech studia na Vysočině. Konec výuky žáků je ve 14:25 hodin před budovou obchodního centra CITIPARK.

 

72 HODIN

V pátek 15. 10. 2021 proběhla celostátní úklidová akce 72 HODIN. Žáci 9. ročníku se pustili do úklidu ulice Sokolovská. Ulici se podařilo vyčistit, cestou jsme si užili i trochu legrace.

 

NÁŠ PODZIMNÍ BRANNÝ DEN

V pátek 8. října se žáci 9. ročníku zúčastnili podzimního branného dne a prožili tak netradiční den výuky. V průběhu trasy na Borovinku plnili jednotlivé úkoly - běh na 100 metrů, hod na cíl, určování světových stran podle buzoly a orientačních bodů v přírodě. Poznávali přírodniny, vyzkoušeli si základy první pomoci, plnili úkoly z dopravní výchovy a luštili křížovky. Branný den se vydařil, k úkolům přistupovali žáci s nadšením, každý chtěl získat nejlepší bodové ohodnocení. Dařilo se všem, na konci dne čekala všechny odměna. 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru