IX. (A,B)

NÁŠ VÁNOČNÍ ČAS - 22. 12. 2021

Poslední školní den roku 2021 proběhl pod názvem Náš vánoční čas. Na začátku dne se žáci věnovali přípravě občerstvení, vyzkoušeli si vánoční úpravu slavnostně prostřeného stolu. Sváteční atmosféru navodil i poslech a zpěv vánočních koled, promítnutí filmu s vánoční tématikou, společná četba a beseda o vánočních zvycích. Přínosem byly i informace o vánočních zvycích v romských rodinách.  

 

NÁŠ PRVNÍ ZIMNÍ DEN - 21. 12. 2021

První zimní den si žáci IX.třídy zpestřili pobytem v přírodě. Připomněli si význam lesa pro člověka, život zvířat v zimním období, získali nové informace o zimním slunovratu. S chutí se zapojili do postřehových her a sportovních aktivit v přírodě. Při přesunu do centra Jihlavy nezapomněli ani na dopravní výchovu, bezpečnost silničního provozu a  připomenutí si významných historických událostí města, ve kterém žijí.

 

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKY

V pondělí 20. 12. 2021 je z provozních důvodů zkrácena výuka dle rozvrhu od 8:00 do 11:40 hodin.

V úterý 21. 12. 2021 je výuka od 8:00 do 11:40 hodin. Proběhne projektový den První zimní den - branný den.

Ve středu 22. 12. 2021 je výuka od 8:00 do 11:40 hodin. Proběhne projektový den Náš vánoční čas.

Všechny tři dny končí výuka 4.vyučovací hodinou, ostatní vyučovací hodiny odpadají. Školní autobus odjíždí ve 13:40 hodin.

Školní družina a školní klub mají běžný provoz.

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. 12. 2021. Do školy se jde v pondělí 3. 1. 2022.

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKY

Ve středu 15. 12. 2021 proběhne ve škole projektový den "Vánoce - zvyky, obyčeje, Vánoce u nás a ve světě". Výuka končí v 11:40 hodin, školní autobus odjíždí ve 13:40 hodin.

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKY

V pátek 10. 12. 2021 proběhne na škole projektový den "Zvoneček, kam se podíváš." Výuka končí ve 13:30 hodin.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKY

Ve středu 3. 11. 2021 končí výuka z provozních důvodů v 11,40 hodin. Školní autobus odjíždí od školy ve 12,15 hodin.

 

EXKURZE V DAČICÍCH

V pátek 22. 10.  se žáci 9. ročníku zúčastnili Dne otevřených dveří na SOU zemědělském a služeb v Dačicích. Jednalo se o dobře zorganizovaný program pro žáky v rámci přípravy na profesní orientaci. Byla možnost zhlédnout ubytovací prostory, jednotlivé učebny pro teoretickou a praktickou výuku, prohlédnout si zemědělskou techniku. Žáci získali celkový přehled o jednotlivých učebních oborech na škole, představu o jejich náplni, byli seznámeni se všemi výhodami, včetně finančních, které učiliště nabízí. Příjemným zpestřením exkurze byla ochutnávka cukrářských výrobků učňů. Den otevřených dveří v Dačicích patří již tradičně mezi akce, které jsou opravdovým přínosem pro volbu povolání našich žáků.  

    

   

   

   

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO, PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Vážení zákonní zástupci a žáci,

na základě zhoršující se epidemiologické situace doporučuje zřizovatel spolu s hygienickou stanicí vyhlásit na pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021 ředitelské volno. V tyto dny nebude v provozu školní jídelna, školní družina a školní klub. Na ředitelské volno navazují podzimní prázdniny. Návrat žáků do školy bude v pondělí 1. 11. 2021.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V pátek 22. 10. 2021 se žáci 9. ročníku zúčastní Dne otevřených dveří na SOU zemědělském a služeb v Dačicích. Doprava žáků je zajištěna, odjezd autobusu od ZŠ Jungmannova je v 8:00 hodin, návrat zpět ke škole je asi ve 12:30 hodin. Po obědě se žáci MHD přesunou do budovy obchodního centra CITIPARK. Kraj Vysočina zde ve dnech 22. a 23. 10. 2021 pořádá akci Vysočina Education 2021. Hlavním cílem této akce je informování uchazečů o možnostech studia na Vysočině. Konec výuky žáků je ve 14:25 hodin před budovou obchodního centra CITIPARK.

 

72 HODIN

V pátek 15. 10. 2021 proběhla celostátní úklidová akce 72 HODIN. Žáci 9. ročníku se pustili do úklidu ulice Sokolovská. Ulici se podařilo vyčistit, cestou jsme si užili i trochu legrace.

 

NÁŠ PODZIMNÍ BRANNÝ DEN

V pátek 8. října se žáci 9. ročníku zúčastnili podzimního branného dne a prožili tak netradiční den výuky. V průběhu trasy na Borovinku plnili jednotlivé úkoly - běh na 100 metrů, hod na cíl, určování světových stran podle buzoly a orientačních bodů v přírodě. Poznávali přírodniny, vyzkoušeli si základy první pomoci, plnili úkoly z dopravní výchovy a luštili křížovky. Branný den se vydařil, k úkolům přistupovali žáci s nadšením, každý chtěl získat nejlepší bodové ohodnocení. Dařilo se všem, na konci dne čekala všechny odměna. 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru