I. i (1.,2.)

 

Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2022/2023 se uskuteční:

8. dubna 2022 od 13 do 17 hodin

9. dubna 2022 od   9 do 12 hod

Školský obvod Základní školy Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

5. května, 8. března, Alšova, Fűgnerova, Havlíčkova od ulice U Skály k železniční stanici Jihlava, Heroltická, Jánská od ulice Sokolovská k ulici U Hraničníku, Jiřího z Poděbrad, Jungmannova, Kollárova, Kosárkova, Krátká, Lomená, Luční, Máchova, Mánesova, Masarykovo náměstí, Na Hranici, Na Růžku, Na Stráni, Na Vyhlídce, Nová, Pávovská, Pod Rozhlednou, Pošumavská, Průmyslová, Příční, Reindlerův dvůr, Resslova, Riegrova, Sládkova, Slavíčkova, Smrčenská, Sokolovská, Stamicova, Šafaříkova, Široká, Školní, Špálova, U Cihelny, U Hlavního nádraží, U Hraničníku, U Rybníka, Údolní, Zrzavého.

 

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 budeme přijímat děti dle aktuálních kapacitních a hygienických možností naší školy.

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

  • Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy
  • Děti, kterým byl udělen ředitelkou této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky
  • Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod naší školy)

Pokud nebude moci v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru dětí k přijetí los s úředně ověřeným průběhem. 

Inovativní třída:

  • Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy

/Do inovativní třídy budou přednostně přijaty děti, jejichž očekávání zákonných zástupců jsou v souladu s výchovně vzdělávacími strategiemi školy pro inovativní třídu./

Pokud nebude moci v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru dětí k přijetí los s úředně ověřeným průběhem. 

 

Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 731 698 908

nebo e-mailu ivana.malkova@jungzs.cz

tisk Tisknout   ↑ Nahoru