Žádný den nemůžeš zastavit, ale můžeš se snažit jej nepromarnit.
HLAVNÍ FOTOGALERIE DOKUMENTY PROJEKTY HISTORIE KONTAKTY

   O nás      
   Dokumenty školy
   Poradenské služby
   EKOŠKOLA   
   Recyklohraní
   Školní časopis
   Doplňková činnost
   Zápis do 1. třídy
   Napsali o nás
   Navštívili nás
   Výběrová řízení
   Sponzoři   
   Kudy k nám   

TOPlist

Informace pro rodiče INFORMACE PRO RODIČE
Školní řád, Klasifikační řád,
třídní schůzky a informační
odpoledne pro rodiče s dětmi
Informace pro rodiče ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB
Zajímavé práce vytvářené
ve školním klubu
Informace pro rodiče ŠKOLNÍ AKCE
Informace o školních akcích.
Výlety, plánované akce,
návštěva bazénu.
Dobrý den,

vítejte na webových stránkách naší školy.

Děkujeme za přízeň, kterou nám věnujete. Snažíme se vám poskytnout aktuální informace ze školního prostředí. Novinkou naší školy je otevření „běžné“první třídy s menším počtem žáků a individuálním přístupem ke každému žákovi s využitím ověřených prvků alternativních metod výuky.

Přejeme všem žákům, jejich zákonným zástupcům a návštěvníkům webových stránek školy pevné zdraví a úspěšný školní rok

Ředitelka Mgr. Ivana Málková a kolektiv zaměstnanců školy

    BAKALÁŘI     ROZVRH TŘÍD A UČITELŮ     SUPLOVÁNÍ     AKCE Bakaláři
 
AKTUALITY
19. ÚNORA, 2019 - Informace pro zákonné zástupce - vši. V případě výskytu pedikulózy ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu vší by měl být neprodleně informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví - krajská hygienická stanice. Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka - této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět. V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, bude o této skutečnosti informován příslušný orgán sociální péče.
19. ÚNORA, 2019 - Pokyn ministerstva školství k problému výskytu vši dětské. Dobrý den, v přiloženém souboru naleznete pokyn ministerstva školství k problému výskytu vši dětské.
Soubor: Pokyn
15. ÚNORA, 2019 - Srdíčkový den. Ve dnech 14. a 15. února proběhl na naší škole tzv. "Srdíčkový den". Zaměřili jsme se na pojmy přátelství, dobré vztahy, láska, rodina apod.
6. ÚNORA, 2019 - INFORMACE - Usnesení č. 72/19-RM. Dobrý den, v přiloženém souboru naleznete informaci týkající se provozu školní družiny o jarních prázdninách.
Soubor: Usnesení
27. LEDNA, 2019 - Informace - konec pololetí, pololetní prázdniny. Ve čtvrtek 31. ledna 2019 je konec prvního pololetí, žáci dostanou výpis vysvědčení. Vyučování je dle rozvrhu. Odpadá odpolední vyučování. V pátek 1. února 2019 jsou pololetní prázdniny. Do školní družiny se na uvedený den nenahlásili žáci, proto bude i školní družina zavřena.
22. LEDNA, 2019 - Webový odkaz na akci Plyšáky pro radost dětem. Dobrý den, o akci, která se uskutečnila na naší škole píše také server www.vysocinanews.cz, zasíláme odkaz: tisková zpráva
 
   copyright © 2019 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 webdesign - Karel Suk