Škola

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Škola je umístěna na okraji města, v klidové zóně. Bezbarierový přístup je zajištěn v celém školním areálu. Budova školy je rozlehlá, s dostatečným prostorem pro kmenové třídy, odborné učebny, relaxační místnosti, tělocvičnu, knihovnu, informační centrum. Součástí oploceného areálu je školní pozemek s arboretem a kuličkovou dráhou, multifunkční hřiště, prostor pro skok do dálky, venkovní posilovna, hřiště na pétanque, venkovní učebna.

Škola je plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Svým počtem žáku se řadí mezi malé školy rodinného typu s velkým důrazem na individuální přístup ke každému žákovi.

Škola ve školním roce 2018/2019 poprvé v historii své existence otevřela pro žáky „běžnou“ první třídu. Zde nabízíme příjemné, klidné prostředí v malém počtu žáků i s využitím alternativních metod výuky tak, aby každý žák zažil úspěch a postupnými kručky ve vzdělávání se posouval v dovednostech, znalostech, v komunikaci, budování vztahu, ve spolupráci a učil se zodpovědnosti za sebe.

Škola vzdělává i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky ohroženy školním neúspěchem.

Škola má zpracovány školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání, pro základní vzdělávání s upravenými výstupy, pro základy vzdělání- speciální školu, pro předškolní vzdělávání.

Škola vytváří podmínky pro rozvoj mimořádného nadání a talentu hlavně v hudební, taneční,  výtvarné, pracovní a sportovní oblasti.

Škola má k dispozici školní družinu, školní klub, školní jídelnu – výdejnu obědů.

Škola nabízí:

 • individuální přístup ke každému žákovi
 • výuku ve třídách s malým počtem žáků
 • výuku ve speciálních třídách podle §16, odst. 9 školského zákona
 • asistenty pedagoga k žákům s více vadami
 • nadstandardní vybavení pro výuku tělesné výchovy ( malé trampolíny, orbitreky, cyklotrenažéry, boxovací trenažéry, běžecké pásy, závěsné systémy TRX, Flowin, Bosu, velká trampolína, zázemí na stolní tenis a další)
 • nadstandardní vybavení pro hudební výchovu (bicí souprava, elektronická bicí souprava, drumbeny pro všechny žáky)
 • nadstandardní prostory a vybavení odborných učeben – cvičný byt, kovodílna, dřevodílna, výtvarná dílna, keramická dílna,v kmenových třídách dataprojektory
 • multismyslovou místnost – snoezelen
 • budování pozitivních vztahu mezi žáky, žáky a pedagogy, pedagogy a rodiči
 • školní akce pro žáky, rodiče a veřejnost (zahradní slavnost, den otevřených dveří, vánoční jarmark, školní ples a další)
 • možnost podílu žáku na reprezentaci školy na veřejnosti – taneční, hudební, divadelní vystoupení, účast v soutěžích, zapojení do projektu

Cílem školy je dát šanci zažít úspěch všem žákům a vybavit je kompetencemi pro praktický život, pro řešení situací každodenního života.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru