Škola

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Mise školy

 • Škola rodinného typu, která vytváří bezpečné prostředí pro všechny
 • Škola otevřená, která respektuje individualitu každého žáka
 • Škola, která je nakloněna inovativnímu vzdělávání pro praktický život
 • Škola, která uznává hodnoty jako je úcta, respekt, empatie, důvěra
 • Škola, která disponuje silným vzájemně spolupracujícím týmem zaměstnanců ale i nadstandardním materiálním vybavením a zázemím

Vize školy

 • ​Otevřená škola – atraktivní pro děti, exkluzivní pro rodiče a inspirativní pro zaměstnance

 

Škola je umístěna na okraji města, v klidové zóně. Bezbarierový přístup je zajištěn v celém školním areálu. Budova školy je rozlehlá, s dostatečným prostorem pro kmenové třídy, odborné učebny, relaxační místnosti, tělocvičnu, knihovnu, informační centrum. Škola má také multismyslovou místnost – snoezelen. Součástí oploceného areálu je školní pozemek s arboretem a kuličkovou dráhou, multifunkční hřiště, prostor pro skok do dálky, venkovní posilovna, hřiště na pétanque, venkovní učebna.

 

K přednostem školy patří nadstandardní vybavení pro výuku tělesné výchovy - malé trampolíny, orbitreky, cyklotrenažéry, boxovací trenažéry, běžecké pásy, závěsné systémy TRX, Flowin, Bosu, velká trampolína, zázemí na stolní tenis a další. Vybavení pro hudební výchovu - bicí souprava, elektronická bicí souprava, drumbeny pro všechny žáky. Prostory a vybavení odborných učeben – cvičný byt, kovodílna, dřevodílna, výtvarná dílna, keramická dílna. Ve všech kmenových třídách jsou dataprojektory, v některých třídách i interaktivní tabule.

 

Škola je plně organizovaná. Poskytuje vzdělávání žáků od 1. do 9. ročníku a dětem v přípravné třídě.

 

Svým počtem žáků se řadí mezi malé školy rodinného typu s velkým důrazem na individuální přístup ke každému žákovi i k žákům – cizincům, diferencovaným vzděláváním každého žáka, výukou ve třídách s malým počtem žáků, výukou ve speciálních třídách podle §16, odst. 9 školského zákona.

Škola vzdělává i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky ohroženy školním neúspěchem.

Škola vytváří podmínky pro rozvoj mimořádného nadání a talentu hlavně v hudební, taneční,  výtvarné, pracovní a sportovní oblasti.

Škola má k dispozici školní družinu, školní klub, školní jídelnu – výdejnu obědů

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme otevřeli inovativní třídu.

Ve třídách nabízíme příjemné, klidné prostředí v malém počtu žáků i s využitím alternativních metod výuky tak, aby každý žák zažil úspěch a postupnými krůčky ve vzdělávání se posouval v dovednostech, znalostech, v komunikaci, budování vztahů, ve spolupráci a učil se zodpovědnosti za sebe.

 

Školní vzdělávací programy, podle kterých škola žáky vzdělává:

Otevřená škola – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání včetně minimálních výstupů,

Otevřená škola – základy vzdělání (vzdělávací program pro speciální školu),

Otevřená škola – školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

 

Snažíme se o budování pozitivních vztahů mezi žáky, žáky a pedagogy, pedagogy a zákonnými zástupci žáků. Prioritou je zajištění bezpečného prostředí školy.

 

Škola nabízí:

 • individuální přístup ke každému žákovi
 • výuku ve třídách s malým počtem žáků
 • výuku ve speciálních třídách podle §16, odst. 9 školského zákona
 • asistenty pedagoga k žákům s více vadami
 • nadstandardní vybavení pro výuku tělesné výchovy ( malé trampolíny, orbitreky, cyklotrenažéry, boxovací trenažéry, běžecké pásy, závěsné systémy TRX, Flowin, Bosu, velká trampolína, zázemí na stolní tenis a další)
 • nadstandardní vybavení pro hudební výchovu (bicí souprava, elektronická bicí souprava, drumbeny pro všechny žáky)
 • nadstandardní prostory a vybavení odborných učeben – cvičný byt, kovodílna, dřevodílna, výtvarná dílna, keramická dílna,v kmenových třídách dataprojektory
 • multismyslovou místnost – snoezelen
 • budování pozitivních vztahu mezi žáky, žáky a pedagogy, pedagogy a rodiči
 • školní akce pro žáky, rodiče a veřejnost (zahradní slavnost, den otevřených dveří, vánoční jarmark, školní ples a další)
 • možnost podílu žáku na reprezentaci školy na veřejnosti – taneční, hudební, divadelní vystoupení, účast v soutěžích, zapojení do projektu

 

 

Cílem školy je dát šanci zažít úspěch všem dětem  a  žákům, vybavit je kompetencemi pro praktický život, pro řešení situací každodenního života.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru