Družina

Provoz školní družiny 6:00-8:00, 11:40 – 16:00

Školní družina žákům nabízí zájmové, vzdělávací a spontánní činnosti. Při docházce do družiny žáci plní úkoly vyplývající z celoročního plánu školní družiny.

Výchovné cíle družiny:

  • citlivé vztahy k lidem, k přírodě
  • učit žáky chránit si své zdraví
  • vést žáky k otevřené komunikaci
  • rozvíjet jejich schopnost spolupracovat a respektovat druhého
  • působit v oblasti prevence rizikového chování

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru