Klub

Cíle školního klubu:

  • smysluplné využití volného času dítěte
  • podpora prevence patologických jevů
  • rozvoj dovednosti a talentu
  • podpora samostatnosti a odpovědnosti
  • pomoc při utváření osobnosti
  • povzbuzování kladných emocí
  • rozvíjení schopnosti spolupracovat a respektovat práci druhých

tisk Tisknout   ↑ Nahoru