Informace o provozu ŠD - červenec, srpen 2021

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍCH DRUŽIN V OBDOBÍ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

ČERVENEC – SRPEN 2021

TERMÍN PRO PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY JE STANOVEN NEJPOZDĚJI

 DO 21. ČERVNA 2021 DO 12.00 HODIN

 

Provoz školních družin bude uskutečněn v  základních školách, jejichž zřizovatelem je statutární město Jihlava a v termínech uvedených (viz níže).

Družina poskytne zájmové vzdělávání žákům několika škol. Zároveň bude zajištěno stravování. 

Činnost družiny je určena pouze pro žáky základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Jihlava.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY: OD 6.00 HODIN DO 15.30 HODIN.

 

PŘIHLÁSIT LZE ŽÁKA nejméně na 1 týden.

Forma docházky zvolená na uvedené období:

  • celý den, tzn. včetně oběda,
  • dopolední docházka, tzn. bez oběda a odchod před obědem.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ: přihlášení nejméně na 1 týden, včetně provedení úhrady.

TERMÍN pro přihlášení: nejpozději do pondělí 21. 6. 2021, do 12.00 hodin!
ZPŮSOB: přihlásit dítě lze pouze osobně na základní škole, dle zvoleného termínu docházky.

ÚHRADA ZA POBYT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ, VČETNĚ STRAVOVÁNÍ: hrazeno na místě v hotovosti.

Bez zaplacení nelze dítě k docházce do školní družiny a stravování přihlásit

Za odhlášení žáka ze školní družiny a stravování se finanční prostředky nevrací.

(pouze v ojedinělých, mimořádných případech, může vedoucí školní jídelny rozhodnout o možnosti odhlášení a vrácení finanční částky za oběd s ohledem na provozní podmínky!).

 

1. 7. – 16. 7. 2021

Název organizace:

Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace

Sídlo organizace:

Seifertova 5, Jihlava

Místo pro přihlášení

Sekretariát – ředitelna školy

Cena za pobyt dítěte

ve školní družině

 150 Kč bez ohledu na počet přihlášených dnů

Cena za 1 oběd

24 Kč (žák   7 – 10 let)

26 Kč (žák 11   14 let)

Věková skupina = školního rok 2020/2021, ve kterém dosahují uvedený věk.

19. 7. – 6. 8. 2021

Název organizace:

Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace

Sídlo organizace:

Křížová 33, Jihlava

Místo pro přihlášení

Sekretariát – ředitelna školy

Cena za pobyt dítěte

ve školní družině

150 Kč období červenec bez ohledu na počet přihlášených dnů

150 Kč období srpen bez ohledu na počet přihlášených dnů

Cena za 1 oběd

26 Kč (žák   7 – 10 let)

28 Kč (žák 11   14 let)

 

9. 8. – 31. 8. 2021

Název organizace:

Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace

Sídlo organizace:

Nad Plovárnou 5, Jihlava

Místo pro přihlášení

Sekretariát – ředitelna školy

Cena za pobyt dítěte

ve školní družině

150 Kč bez ohledu na počet přihlášených dnů

Cena za 1 oběd

 

25 Kč (žák   7 – 10 let)

27 Kč (žák 11   14 let)

Cena za oběd = věková skupina = školní rok 2020/2021, ve kterém dosahují uvedený věk.

Upozornění: provoz školních družin nebude zajišťován při přihlášení méně než 15 žáků, v tomto případě budou finanční prostředky vráceny, o této skutečnosti budete včas informováni.

 

Mgr. Tomáš Koukal

Vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Magistrátu města Jihlavy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru