Inovativní třída - nový školní rok

První ročník – Inovativní třída I. (inovativní)

První školní den 1. září 2022

Naši noví prvňáčci se zákonnými zástupci se sejdou v 8:30 před školou, z ulice Máchova.

Pedagogický pracovník doprovodí prvňáčky se zákonnými zástupci do venkovní učebny (případně na jiné místo, pokud by bylo nepříznivé počasí), kde proběhne slavnostní zahájení školního roku žáků 1. ročníku.

Po skončení slavnostního uvítání odvede prvňáčky se zákonnými zástupci třídní učitelka do jejich tříd – prohlídka třídy. Plánované ukončení prvního dne v 8. 55 hodin.

Schůzka zákonných zástupců ukrajinských žáků se koná v 9 hodin.

Třídní schůzka zákonných zástupců žáků inovativní třídy se koná 5. září ve 13:00 hodin.

V tento den se žáci nebudou ještě přezouvat.

Prvňáčci mohou do školní družiny již od čtvrtka 1. 9. 2022, pokud budou řádně přihlášeni a proběhne platba.

První ročník – další dny:

- každý den začíná výuka v 8:30 hodin

- vchod z ulice Máchova bude otevřen, poté použijte zvonek na bílých dveřích

- pro vyzvedávání žáka ze školní družiny použije zákonný zástupce zvonek u vchodu z ulice Máchova a zde počká na příchod žáka

Od 2. září až do čtvrtka 8. září probíhá adaptační týden (žáci si budou zvykat postupně na školní prostředí, seznamovat se s učiteli a spolužáky, poznávat školu a její okolí)

Pátek 2. 9.: vyučování prvňáčků do 10.30 hod. – obědy od 11: 45 hodin

Od pondělí 5. září až do pátku 9. září vyučování do 12 hodin

V pátek 9. září – 1. branný den

Pondělí 12. 9.: vyučování podle rozvrhu

 

Těšíme se na Vás a děkujeme za dodržování nastavených pravidel.

Mgr. Ivana Málková, ředitelka školy

a učitelky inovativní třídy Mgr. Alena Veliká a Mgr. Kateřina Huková

tisk Tisknout   ↑ Nahoru