Zaměstnanci

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Ivana Málková

ředitelka školy
E-mail: ivana.malkova@jungzs.cz
Telefon: 567 564 440, 731 698 908

Mgr. Pavel Koreň

výchovný poradce, statutární zástupce
E-mail: pavel.koren@jungzs.cz
Telefon: 567 564 443733 672 928

Mgr. Jana Morkusová

zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň, inovativní třída, přípravná třída
E-mail: jana.morkusova@jungzs.cz
Telefon: 704 989 186

Mgr. Petr Šilhart

zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň, školní klub, školní družina
E-mail: petr.silhart@jungzs.cz
Telefon: 704 989 183

Leona Pochylá, DiS.

ekonomka, vedoucí pracovník pro ekonomickou a správní oblast
E-mail: ekonom@jungzs.cz
Telefon: 567 564 440, 733 672 929 

Markéta Vrtalová

finanční referent, administrativní a spisový pracovník
E-mail: marketa.vrtalova@jungzs.cz

Ing. Daniela Douchová

personalistka, mzdová účetní, archivář
E-mail: personalista@jungzs.cz


TŘÍDNÍ UČITELÉ

Bc. Jana Filová

třídní učitel 0. A - přípravná třída
E-mail: jana.filova@jungzs.cz
Telefon: 704 989 185

Mgr. Jan Přeslička

třídní učitel I. I - inovativní třída
E-mail: jan.preslicka@jungzs.cz

Mgr. Jana Morkusová

třídní učitel I. (1., 2., 3.)
E-mail: jana.morkusova@jungzs.cz
Telefon: 704 989 186

Mgr. Alena Veliká

třídní učitel II. (2. I., 3. I., 4. I.) - inovativní třída
E-mail: alena.velika@jungzs.cz
Telefon: 704 989 190

Mgr. Iveta Peňázová

třídní učitel III. (2., 3.)
E-mail: iveta.penazova@jungzs.cz

Mgr. et Mgr. Ilona Válková

třídní učitel IV. (3., 4.)
E-mail: ilona.valkova@jungzs.cz
Telefon: 704 989 188 

Mgr. Jitka Škrdlová

třídní učitel V. A
E-mail: jitka.skdlova@jungzs.cz
Telefon: 704 989 192

Mgr. Pavel Pokorný

třídní učitel VI. A
E-mail: pavel.pokorny@jungzs.cz

Mgr. Petr Šilhart

třídní učitel VII. B
E-mail: petr.silhart@jungzs.cz
Telefon: 704 989 183

Mgr. Michaela Kročilová

třídní učitel VIII. B
E-mail: michaela.krocilova@jungzs.cz
Telefon: 704 989 184

Mgr. Soňa Koubská

třídní učitel IX. A
E-mail: sona.koubska@jungzs.cz
Telefon: 704 989 182


NETŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Kateřina Slavětínská

netřídní učitel - inovativní třída
E-mail: katerina.slavetinska@jungzs.cz
Telefon: 704 989 182

Mgr. Markéta Bártová

netřídní učitel - inovativní třída
E-mail: marketa.bartova@jungzs.cz
Telefon: 737 791 254

Mgr. Rimma Jumagulová

netřídní učitel
E-mail: rimma.jumagulova@jungzs.cz
Telefon: 605 968 621

Mgr. Simona Ďurčáková, DiS.

netřídní učitel
E-mail: simona.durcakova@jungzs.cz
Telefon: 734 353 572

Mgr. Eduard Krainer

netřídní učitel
E-mail: eduard.krainer@jungzs.cz
Telefon: 704 989 193

Mgr. Petra Kratochvílová

netřídní učitel
E-mail: petra.kratochvilova@jungzs.cz

Mgr. Maria Popovych

netřídní učitel
E-mail: maria.popovych@jungzs.cz

Mgr. Hana Matějková

netřídní učitel

Mgr. Dana Schwarzová

jazyková příprava cizinců


VYCHOVATELÉ ŠKOLNÍ DRUŽINY & VYCHOVATELÉ ŠKOLNÍHO KLUBU

Pavla Kymlová

vychovatelka školního družiny
E-mail: pavla.kymlova@jungzs.cz

Hana Kulhánková Ferdová

vychovatelka školního družiny
E-mail: hana.kulhankova@jungzs.cz

Petra Fialová

vychovatelka školní družiny
E-mail: petra.fialova@jungzs.cz
Telefon: 734 116 263

Olesia Sushanyn

vychovatelka školní družiny
E-mail: olesia.sushanyn@jungzs.cz
Telefon: 605 451 711

 

Renata Siberová

vychovatelka školního klubu
E-mail: renata.siberova@jungzs.cz
Telefon: 734 116 273

Eva Čurdová, DiS.

vychovatelka školního klubu
E-mail: eva.curdova@jungzs.cz


ASISTENTI PEDAGOGA

Renata Siberová

asistent pedagoga 0. A - přípravná třída
E-mail: renata.siberova@jungzs.cz
Telefon: 734 116 273

Markéta Vrtalová

asistent pedagoga 0. A - přípravná třída
E-mail: marketa.vrtalova@jungzs.cz

Hana Kulhánková Ferdová

asistent pedagoga I. I - inovativní třída
E-mail: hana.kulhankova@jungzs.cz

Michaela Husníková

asistent pedagoga I. (1., 2., 3.)
E-mail: michaela.husnikova@jungzs.cz
Telefon: 734 745 630

Pavlína Červená

asistent pedagoga I. (1., 2., 3.)
E-mail: pavlina.cervena@jungzs.cz  

Petra Fialová

asistent pedagoga II. (2. I., 3. I., 4. I.) - inovativní třída
E-mail: petra.fialova@jungzs.cz
Telefon: 734 116 263

 

Eva Čurdová, DiS.

asistent pedagoga III. (2., 3.)
E-mail: eva.curdova@jungzs.cz

Milan Luňáček

asistent pedagoga IV. (3., 4.)
E-mail: milan.lunacek@jungzs.cz
Telefon: 737 789 452

Kamila Pavlíčková

asistent pedagoga V. A
E-mail: kamila.pavlickova@jungzs.cz  

Olesia Sushanyn

asistent pedagoga V. A
E-mail: olesia.sushanyn@jungzs.cz
Telefon: 605 451 711

Linda Niklová Vraná

asistent pedagoga VI. A
E-mail: linda.niklova@jungzs.cz

Bc. Jiří Píza

asistent pedagoga VII. B
E-mail: jiri.piza@jungzs.cz
Telefon: 737 791 207

Eliška Bártová

asistent pedagoga VIII. B
E-mail: eliska.bartova@jungzs.cz

Lucie Jilečková

asistent pedagoga IX. B
E-mail: lucie.jileckova@jungzs.cz

Olena Romaniuk

asistent pedagoga
E-mail: olesia.romaniuk@jungzs.cz

Olena Zhyvaha

ukrajinský asistent pedagoga
E-mail: olena.zhyvaha@jungzs.cz
Telefon: 605 452 707


DALŠÍ ZAMĚSTNANCI

Mgr. et Mgr. Ilona Válková

školní speciální pedagog
E-mail: ilona.valkova@jungzs.cz
Telefon: 704 989 188

Tomáš Hendrych

koordinátor prevence sociálně patologických jevů
E-mail: tomas.hendrych@jungzs.cz
Telefon: 737 791 238


PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Petr Bouček

školník
E-mail: petr.boucek@jungzs.cz
Telefon: 737 791 275

Ivana Ciasnohová

provozní zaměstnankyně
E-mail: ivana.ciasnohova@jungzs.cz

Zuzana Zalková

provozní zaměstnankyně
E-mail: zuzana.zalkova@jungzs.cz

Lenka Höferová

provozní zaměstnankyně
E-mail: lenka.hoferova@jungzs.cz 


ZAMĚSTNANCI NA RODIČOVSKÉ & MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Mgr. Klára Mácová

mateřská dovolená, rodičovská dovolená

Mgr. Michaela Sýkorová

rodičovská dovolená

tisk Tisknout   ↑ Nahoru