IV. (3., 4.)

IV. TŘÍDA (3., 4.)
 Mgr. et Mgr. ILONA VÁLKOVÁ

Třídní učitel

E-mail:
ilona.valkova@jungzs.cz

Telefon:
704 989 188MILAN LUŇÁČEK

Asistent pedagoga

E-mail:
milan.lunacek@jungzs.cz

Telefon:
737 789 452

FOTOGRAFIE TŘÍDY

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY TŘÍDY


 

Předávání vysvědčení  30. 6. 2023

30. června konečně nastal ten vytoužený poslední den školního roku před prázdninami. Vysvědčení se předávalo netradičně venku a tak jsme měli originální zážitek. Paní učitelka nám nejdříve povídala o tom, jak se máme chovat o prázdninách, aby se nám nic zlého nestalo a předcházeli jsme nebezpečí a zranění. Po předání vysvědčení a nádherných květin paní učitelce jsme se společně vyfotografovali a popřáli si krásné prázdniny. Navštívit nás přišla také paní učitelka Klárka s malým miminkem. KRÁSNÉ LÉTO VŠEM A V ZÁŘÍ NA SHLEDANOU. smiley

 

Návštěva terapeutického psa jménem Hobby  29. 6. 2023

Den před koncem školního roku nás navštívil ve třídě 4. A krásný pes Hobby se svojí paničkou. Dozvěděli jsme se, co je to canisterapie a k čemu se využívá. Vyzkoušeli jsme si s Hobbym některé povely a za odměnu mu dali pamlsek. Nakonec jsme se s ním hezky rozloučili.

Návštěva hudebního programu v Mahlerově muzeu   26. 6. 2023

Navštívili jsme se třídou  5. A hudební program v muzeu Gustava Mahlera v Jihlavě. Nejprve jsme společně sehráli podle instrukcí na lístečkách hudební vystoupení, stali jsme se netradiční kapelou. Potom jsme se rozdělili do třech skupin a postupně jsme prošli třemi vzdělávacími centry: Přemýšleli jsme, jaké tajemství skrývá kufr s dobovými předměty a fotografiemi, společně v týmu jsme sehráli hudební vystoupení na netradiční hudební nástroje, snažili jsme se výtvarně zachytit asociace při poslechu skladeb Gustava Mahlera, poslouchali jsme hudební rytmy, zpívali do mikrofonů. Ocitli jsme se na chvíli v "nahrávacím studiu." Byl to krásný zážitek.

Projektový den "Poznáváme Jihlavu" 21. 6. 2023

Na pěší školní výlet s cílem poznat více naše statutární město Jihlavu jsme se vydali po hlavní Sokolské ulici kolem Jitřenky k hraničnímu kamenu, potom opravenou ulicí přes starý most a řeku Jihlavu k OMW. Za sportovní halou SK Jihlava jsme přešli přes řeku Jihlávku k volnočasovému hřišti u Letního kina. Na náměstí jsme se zastavili a občerstvili se zmrzlinou. Nakonec jsme si pohráli v parku za školou T. G. Masaryka a odtud jeli dopravou ke škole. Cestou jsme plnili naučné úkoly a nakonec hledali poklad netradičně podle iniciálů - jmenovek dětí. Přišli jsme unavení, ale zase o nějakou zkušenost bohatší. 

 

Projektový den   "Třídění odpadu"   19. 6. 2023

Nejprve jsme si poslechli a zhlédli video - písničku Chválím tě, Země má, abychom si uvědomili vzácnost a bohatství naší planety. Potom jsme vystřihovali a třídili různé druhy odpadů a lepili je ke správným nádobám na pracovním listu. Zúčastnili jsme se přednášky "Tonda obal na cestách" s praktickými ukázami. Sestavovali jsme se spolužáky trojice obrázků na téma příroda (pexetrio). Nakonec jsme šli do lesa na Borovinku a tam hráli ekologické hry jako "Tichý pozorovatel" nebo "Poznej svůj strom" ve dvojicích. Od paní učitelky jsme potom za splněné úkoly dostali záložku s přírodní tematikou, aby nám připomínala naši přírodu a nutnost ji chránit.

Projektový den   "Zahradní slavnost"    15. 6. 2023

Po slavnostním zahájení a úvodu se prezentovaly svým hudebním programem jednotlivé třídy 1. stupně ZŠ. Potom jsme zhlédli taneční vystoupení žákyň speciálních tříd II. stupně ZŠ a občerstvili jsme se dobrými koláčky a pitím a věnovali se v areálu hřiště různým zajímavým hrám se sportovní tematikou. Navštívit nás přišli také malí vycvičení pejsci se svojí paničkou a mnozí z rodičů se svými malými ratolestmi. Žáci II. stupně se nakonec ještě zúčastnili diskotéky.

 

6. 6. 2023 jsme společně s 5. třídou navštívili SLUŽBY MĚSTA JIHLAVA. Přednáška v ekocentru byla poučná a zajímavá. Dozvěděli jsme se, jak správně zacházet s obalovými odpady. Prohlédli jsme si také sběrný dvůr. Zjistili jsme, co všechno sem lidé vozí.

Projektový den "Den dětí"      2. 6. 2023

Vydali jsme se po cyklostezce na pěší výlet na kopec Šacberk. Počasí bylo tak akorát krásné a ráno se nám pěkně vykračovalo v doprovodu písniček. Za Lesnovem na stezce v lese jsme si všimli tabule Mokřady a odbočili jsme tam na dobrodružnou výpravu. U rybníčka jsme se snažili potichu našlapovat přesto, že řada z nás chtěla být první u kvákajících žab. Rybníčků na prozkoumání tam bylo naštěstí víc a tak i víc zajímavostí. Objevili jsme žáby i pijavice. Na odpočívadle jsme se občerstvili a chvátali do další akce. Propletli jsme se džunglí porostu cestou na kopec Šacberk a jeden z nás převzal roli horského průvodce. Bylo to jedním slovem dobrodružství. Všichni jsme zvládli výstup na kopec a tam nás čekalo další překvapení. Museli jsme odolat strážcům lesa a najít sladký poklad. Potom jsme si ho spravedlivě rozdělili a odpočinuli si. Nazpět jsme se vydali jinou cestou. Na chodníčku před Jihlavou jsme ještě nakreslili barevnými křídami různé obrázky, aby lidem, kteří tudy budou procházet, mohlo být veseleji. Výlet se nám líbil. Přišli jsme sice trochu unavení, ale se spoustou zážitků.

 

Projektové dny "85. výročí založení naší školy"    31. 5. - 1. 6. 2023

Neprve jsme trénovali, zpívali a rytmizovali písničky k oslavě 85. výročí založení školy v doprovodu hudebních nástrojů (českou, romskou a ukrajinskou píseň). Potom jsme zhlédli úryvky z filmu Obecná škola, abychom si vytvořili přesnější představu o škole v minulých dobách a vyprávěli jsme si o tom s paní učitelkou. Připomněli jsme si našeho velkého pedagoga Jana Amose Komenského a jeho pedagogické zásady. Naším úkolem bylo dokreslit druhou polovinu jeho siluety. Také jsme si vyráběli vlastní knihu. Stali jsme se najednou spisovateli i ilustrátory. Nejprve jsme si vazbu knihy prošili a potom jsme přemýšleli, o čem bude naše kniha vyprávět a jak se bude jmenovat. Psali jsme do ní inkoustem různých barev a brky nebo perem jako žáci v minulých dobách. Obešli jsme budovu školy ze všech stran, spočítali všechna okna i řady oken, abychom podle fotografií mohli nakreslit stěny školy a nalepit obrázky do našeho 3D modelu školy. Většina z nás se opravdu snažila. Za svoji dvoudenní práci, trpělivost a úsilí jsme byli spravedlivě oceněni. Každý dostal tolik sladkostí, nakolik se snažil. 

 

Workshop Digitální osvěta O2 Chytrá škola  22. 5. 2023

První dvě vyučovací hodiny jsme besedovali o počítačových technologiích - proč jsou pro nás důležité, které informace na internetu je ještě bezpečné zveřejňovat a o tom, co je nebezpečné.

 

 

Výrova květin z papíru ke Dni matek    12. 5. 2023

12. 5. 2023 v hodině čtení a anglického jazyka jsme pro naše maminky vystřihovali, vybarvovali a lepili kytice květin, abychom jim udělali radost. Na květiny jsme napsali přání pro maminku.

 

Čarodějnické hrátky 28. 4. 2023

V pátek 28. 4. k nám do třídy dorazily čarodějnice. Nejprve jsme si v hodině čtení četli o čarodějnicích a vystřihávali jsme a kreslili pavoučí sítě a připomněli jsme si kouzelný seriál Malá čarodějnice. Potom v další hodině českého jazyka jsme plnili čarodějnický úkol a po celé třídě jsme hledali a luštili na kartičkách slova, která jsme měli zapsat do čarodějnického klobouku a vyluštit tajenku. Po splnění úkolu čarodějnice Evelína přinesla veliký hrnec a tam jsme všechny kartičky z didaktických her - vyjmenovaná slova a slovní druhy zamíchali a čarovali jsme nad hrncem. S pomocí kouzelného zaklínadla jsme vytvořili kouzelný lektvar vědomostí, který budeme v dalších hodinách českého jazyka pomalu užívat, abychom vědomosti nezapomněli. Vždyť přece opakování je matka moudrosti. Důležité je, že nás to všechny moc bavilo a na chvíli jsme zapomněli, že jsme ve škole. Stali jsme se malými čaroději a čarodějnicemi. Nakonec jsme si s chutí zazpívali a zrytmizovali písničku Čarodějnice.

 

Projektový den Čistá Vysočina 20. 4. 2023

Dvě vyučovací hodiny jsme věnovali úklidu v ulici Slavíčkova. Vybaveni dopravními vestami a ochrannými prostředky - rukavicemi jsme sbírali odpadky do igelitového pytle.

Práce na čerstvém vzduchu se nám líbila a nakonec jsme si ji ohodnotili ve třídě smailíky.

  

Návštěva kina Dukla - animační dílna 19. 4. 2023

 

Návštěva dopravního hřiště 18. 4. 2023

Účastnili jsme se dopravního vyučování, zopakovali jsme si význam dopravních značek, povinné vybavení jízdního kola a jak se máme chovat v silničním provozu. 

Svoje znalosti jsme si ověřili v testu, při kterém jsme se pořádně zapotili.. Vyzkoušeli jsme si, jaké je to být v roli účastníka silničního provozu jako cyklista.

Ti z nás, kteří dosáhli nejlepších výsledků, obdrželi "řidičský průkaz."

    

 

Návštěva městské policie - beseda o šikaně  17. 4. 2023

Na základě motivačního příběhu jsme si povídali o tom, co je šikana, jak se máme zachovat správně, jak se šikaně bránit a jak můžeme pomoci druhým...

 

Projektový den - mezinárodní den Romů a den dopravy 13. 4. 2023

Poslechli jsme si romskou hymnu, nakreslili romskou vlajku, vyzkoušeli jsme si čtení v romštině, snažili jsme se rozluštit romské hádanky. Nakonec jsme si vyrobili růži z papíru jako symbol Romů.

Zopakovali jsme si dopravní značky a funkci zdravotnického záchranného systému (policie, hasiči, ZZS) a jejich telefonní čisla, vybarvovali jsme jejich uniformy.

   

 

Projektový den - velikonoční dílny  5. 4. 2023

Nejprve si žáci s dopomocí upletli velikonoční pomlázku z vrbového proutí a žákyně velikonoční věneček.  Věneček si žákyně ozdobily srdíčky a kytičkami a vlastní kreativitou a žáci barevnými mašlemi.

Potom museli projevit všichni velkou trpělivost při zdobení velikonočních vajíček voskem. Navoskovaná vajíčka obarvili a vytvořili slepičku z plat na vajíčka.

Nakonec za dobrou práci byli obdarováni všichni ještě čokoládovými vajíčky a tak si měli domů co odnášet - sladkosti, výrobky i zážitky. Krásné Velikonoce všem! 

 

 

Příprava jednohubek a společné stolování   1. 3. 2023

V hodině pracovních činností jsme šli do kuchyňky připravit si dobroty - jednohubky a čaj. Většina z nás  pracovala s velikým nadšením, ale někomu se moc nechtělo. Všichni však museli s něčím pomoci. Po společném stolování jsme umyli, utřeli a uklidili nádobí a vše v kuchyňce esteticky uspořádali. :-)

 

Jarní prázdniny 20. 2. - 24. 2. 2023

 

Masopustní dovádění a hrátky 17. 2. 2023

Masopustnímu veselí jsme se věnovali ve třídě 4. vyučovací hodinu. V rytmu hudby jsme si pinkali balonky a žádný nám neměl spadnout na zem.

Potom jsme trénovali foukání dlouhým brčkem do balonku a snažili jsme se tak dostat balonek do cíle. Po řádném tréninku jsme závodili. Bylo to jedním slovem super. :-)

   

 

Den otevřených dveří 15. 2. 2023

Pololetní prázdniny 3. 2. 2023

Konec 1. pololetí, začátek 2. pololetí... ZIMNÍ ZOO 2. 2. 2023

Zimní výlet 10. 1. 2023

Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023. Přejeme radostné Vánoce a vše dobré do nového roku. :)
Ve škole se na vás těšíme v úterý 3. 1. 2023. 

Vánoce v Jihlavě: Betlém, infocentrum, knihovna, muzeum, trhy...

 

Andělské vánoční zvonění 

...

Adventní dílny 

Dušičky 

...

Halloween

Výtvarná soutěž "Vícejazyčnost je bohatství"

Zveřejnění výsledků soutěže: https://www.zaedno.org/home-kamaradi/679-zverejneni-vysledku-souteze-2022

Galerie soutěžních prací: https://www.zaedno.org/soutez-galerie/2022/soutez/2022 

72 hodin: Pomáháme planetě Zemi ♥

Evropský den jazyků 

Adaptační týden

tisk Tisknout   ↑ Nahoru