VIII. B

VIII. B
 Mgr. MICHAELA KROČILOVÁ

Třídní učitel

E-mail:
michaela.krocilova@jungzs.cz

Telefon:
704 989 184ELIŠKA BÁRTOVÁ

Asistent pedagoga

E-mail: eliska.bartova@jungzs.cz

FOTOGRAFIE TŘÍDY

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY TŘÍDY
Důležité informace

19. 6. 2023 proběhne PROJEKTOVÝ DEN, téma - třídění odpadu, v rámci projektového dne se žáci zúčastní přednášky "Tonda obal na cestách" (10,55 - 11,40). Výuka končí v 11,40 hodin. Odpolední vyučování odpadá.

PROJEKTOVÝ DEN - DEN S UMĚNÍM

26. 5. 2023 jsme navštívili v Kavárně Muzeum v Jihlavě výstavu umělce Poldi Habermanna - Pocta malířům, poté se žáci formou ši. 6. 2023 do fer seznámili s díly nejslavnějších malířů světa.

 

EXKURZE ZSS

Ve čtvrtek 18. 5. 2023 navštívili žáci základnu zdravotnické záchranné služby.

EXKURZE BRNO - MUZEUM ROMSKÉ KULTURY

11. 5. 2023 se žáci zúčastnili exkurze do Muzea romské kultury v Brně.

 

 

AKCE ČISTÁ VYSOČINA

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 jsme opět vyrazili čistit ulice kolem školy.

 

 

MEZINÁRODNÍ DEN ROMů, DEN DOPRAVY

13. 4. 2023 proběhl projektový den v rámci oslav Mezinárodního dne Romů - žáci plnili zadané úkoly s romskou tematikou, téma bylo propojené také s dopravní výchovou.

 

VELIKONOČNÍ DÍLNA

5. 4. 2023 proběhla ve třídě velikonoční dílna - natírání dřevěného vajíčka.

 

NÁVŠTĚVA VÝSTAVY ROMANO SUNO

24. 3. 2023 navštívili žáci v městské knihovně v Jihlavě výstavu studentských prací (povídek a obrazů) v rámci soutěže Romano Suno, do které se letos zapojí i někteří naši žáci.

NÁVŠTĚVA ZOO

2. 2. 2023 navštívili žáci ZOO v Jihlavě. I v chladivém počasí jsme si den užili.

ZIMNÍ BRANNÝ DEN   

V úterý 10. 1. 2023 se naše třída zúčastnila branného dne.

  

VÁNOČNÍ BESÍDKA
22. 12. 2022
proběhla ve třídě vánoční besídka.

 

PROJEKTOVÉ DNY A VÁNOČNÍ JARMARK

Během listopadu a prosince probíhaly projektové dny zaměřené na obdobé adventu a Vánoc.

14. 12. 2022 proběhl v naší škole Den otevřených dveří a vánoční jarmark.

 

AKCE 72 HODIN

14. 10. 2022 jsme se zapojili do Projektu 72 hodin. Naše třídy měly za úkol vyčistit od odpadků ulici Zrzavého. Úklid zvládli žáci ve stanoveném časovém rozpětí a všichni jsme měli dobrý pocit ze skvěle odvedené práce.

BRANNÝ DEN

10. 9. 2022 se žáci zúčastnili 1. branného dne. V přírodě je čekalo plnění předem připravených úkolů, seznámili se také se základy zdravovědy a nečekaně museli komunikovat s PČR při nálezu domácího mazlíčka ve volné krajině a zvládli to na yes

  

   

ADAPTAČNÍ TÝDEN

Od 2. 9. 2022 do 10. 9. 2022 probíhal na naší škole tzv. adapatční týden. Žáci si po prázdninách pozvolně zvykali na školní režim a také na nové vyučující. Společně jsme si stanovili pravidla chování ve třídě, čas jsme trávili také na školním hřišti, na vycházkách a pracovali jsme se stavebnicí TEIFOC.

            

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru