VIII. A VIII. B

Důležité informace

Ve středu 8. 3. 2023 končí vyučování v 13,30 hod.

 

ADAPTAČNÍ TÝDEN

Od 2. 9. 2022 do 10. 9. 2022 probíhal na naší škole tzv. adapatční týden. Žáci si po prázdninách pozvolně zvykali na školní režim a také na nové vyučující. Společně jsme si stanovili pravidla chování ve třídě, čas jsme trávili také na školním hřišti, na vycházkách a pracovali jsme se stavebnicí TEIFOC.

 

BRANNÝ DEN

10. 9. 2022 se žáci zúčastnili 1. branného dne. V přírodě je čekalo plnění předem připravených úkolů, seznámili se také se základy zdravovědy a nečekaně museli komunikovat s PČR při nálezu domácího mazlíčka ve volné krajině a zvládli to na yes

                     

AKCE 72 HODIN

14. 10. 2022 jsme se zapojili do Projektu 72 hodin. Naše třídy měly za úkol vyčistit od odpadků ulici Zrzavého. Úklid zvládli žáci ve stanoveném časovém rozpětí a všichni jsme měli dobrý pocit ze skvěle odvedené práce.

PROJEKTOVÉ DNY A VÁNOČNÍ JARMARK

Během listopadu a prosince probíhaly projektové dny zaměřené na obdobé adventu a Vánoc.

14. 12. proběhl v naší škole Den otevřených dveří a vánoční jarmark.

    

ZIMNÍ BRANNÝ DEN   

V úterý 10. 1. 2023 se naše třída zúčastnila branného dne.

      

            

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru