V. ročník

 

 

 

Ve škole probíhá v rámci hodin OSV canisterapie. I do naší třídy zavítal krásný bílý samojed i se svojí paní Hankou Kulhánkovou.

   

 

 

Soutěž Vícejazyčnost je bohatstvíodkazy na dokumentaci pátečního předávání cen vítězům a dopolední doprovodné akce:

Náš krátký článek a video: https://www.zaedno.org/home-kamaradi/681-slavnostni-predani-cen-vicejazycnost-je-bohatstvi-2022-a-speak-dating-junior
Celý záznam z odpolední části z kamery v sále:  https://www.facebook.com/zaedno.prague/videos/1082246655697888
Minireportáž ve Zprávičkách na ČT-D: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10265744641-zpravicky/222411000161112/

 

    

Žáci naší třídy se zúčastnili výtvarné soutěže Vícejazyčnost je bohatství a s kolektivní prací Panoramata vyhráli 1. místo ve své kategorii. Na následujícím odkaze si naše obrazy můžete prohlédnout.

https://www.zaedno.org/soutez-galerie/2022/soutez/2022/zs-jungmannova-jihlava

 

V posledním říjnovém týdnu jsme si povídali o halloweenských zvycích, vydlabali jsme si dýni a každý si sám také jednu malou nazdobil.

     

 

14.10. 2022 jsme se zúčastnili projektu 72 hodin, kdy jsme uklízeli v okolí školy. Zopakovali jsme si třídění odpadů a co je to recyklace. Naše třída si vzala na starost úklid ulice 8. března.  Všichni jsme se shodli, že se nám líbí mít kolem sebe čisto, uklizeno a rádi jsme pro to něco udělali.

     

 

30.9. 2022 jsme měli projektový den s názvem Světový den jazyků. Zpívali jsme ukrajinské a české písně, hráli jsme scénky. Předváděli jsme si domlouvání "rukama, nohama", když neumím jazyk. Malovali jsme vlajky zemí, kde jsme byli nebo se tam chceme podívat a povídali jsme si o jazycích, které se tam používají a výborně jsme se bavili při předvádění zvukových projevů zvířat v cizích jazycích spojených s pantomimou, kdy se ostatní spolužáci pokoušeli uhodnout, cože je to za zvíře.

     

 

 

V novém školním roce 2022/23 naše třída ve svém kolektivu přivítala několik nových spolužáků. Od 2.9. do 9.9. jsme měli Adaptační týden a 8.9. Branný den. Společně jsme se seznamovali, hráli hry ve třídě, na školním hřišti i na školní zahradě a také v přírodě.

      

___________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 3.-10.9.2021 proběhla na naší škole akce s názvem "Adaptační týden". S žáky jsme hráli hry ve třídě i v přírodě, měli jsme sportovní den, dopravní den, vycházky do okolí školy i pobyt na školní zahradě.

V pátek 1.10.2021 jsme si užili PROJEKTOVÝ DEN se stavebnicemi Merkur a Teifoc.

V úterý 12.10.2021 proběhl druhý sběrný den v tomto školním roce. Sbíráme baterie, drobná elektrozařízení, mobily a tonery do tiskáren.

V pátek 15.10.2021 proběhla celostátní úklidová akce 72 HODIN.

V úterý 23.11.2021 proběhla pro 4. a 5. třídy výuka na DDH v Jihlavě.
Žáci si prošli teoretickou částí- v učebně shlédli krátké filmy, zopakovali si význam dopravních značek a řešili konkrétní situace na komunikacích.
Poté si všechny získané poznatky vyzkoušeli na silničkách v areálu dopravního hřiště.

V pátek 10.12.2021 proběhla akce "Zvoneček, kam se podíváš".

Dne 15.12.2021 jsme měli projektový den "Vánoce". 

Dne 21.12.2021 jsme měli "Zimní branný den". Putovali jsme kolem Borovinky, kde jsme ozdobili i stromeček pro zvířátka v lese.

22.12.2021 proběhl projektový den "Náš vánoční čas". Pili jsme cukroví, jedli jsme dárečky a dali jsme si čaj- je to takhle správně?

Dne 31.01.2022 proběhl projektový den SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ. Vyrobili jsme několik srdcí- na jednom jsme se nemohli shodnout.

Dne 24.2.2022 jsme předali první srdce pro naší paní ředitelku.

Dne 28.2.2022 jsme předali druhé srdce do Nemocnice Jihlava.

Dne 4.3.2022 jsme předali tři srdce do DD Lesnov.

Dne 10.3.2022 jsme předali šesté srdce do ZOO Jihlava.

Dne 17.3.2022 jsme předali sedmé srdce do SMJ.

17.1.2022 až 22.3.2022 jsme absolvovali plavecký výcvik.

Každý měsíc probíhá v rámci Recyklohraní, do kterého je škola zapojena, sběrný den. Poslední byl 24.3.2022.

Dne 12.04.2022 proběhl na celé naší škole projektový den- Velikonoce.

Dne 13.04.2022 jsme si užili JARNÍ BRANNÝ DEN na Lesnově.

20.4.2022 byla naše třída společně se čtvrťáky na dopravním hřišti.

21.04.2022 proběhla celostátní akce Čistá Vysočina, které jsme se také zúčastnili. Uklidili jsme ulici Zrzavého.

17.05.2022 proběhlo v tělocvičně naší školy SETKÁNÍ TŘÍD. I my jsme přispěli tanečním vystoupením.

 

Celý měsíc květen probíhá projekt MĚSÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD.

1.6.2022 MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 

Dne 3.6.2022 jsme v pracovních činnostech vařili.

6.6.2022 jsme navšívili ZOO v Jihlavě.

9.6.2022 proběhly na naší škole besedy ENERGIE PRO BUDOUCNOST.

10.6.2022 jsme si vyzkoušeli různé pracovní oděvy.

13.06.2022 jsme navštívili katakomby v Jihlavě.

22.6.2022 byl DEN DOPRAVY.

23.06.2022 proběhl projekový den naše město- navštívili jsme hornickou naučnou stezku v Lesnově.

23.06.2022 proběhlo také focení tříd na školní zahradě.

24.06.2022 proběhl LETNÍ BRANNÝ DEN.

24.06.2022 proběhlo třídní focení.

28.06.2022- ZAHRADNÍ SLAVNOST

30.06.2022- Vysvědčení

tisk Tisknout   ↑ Nahoru