V. A

V. A
 Mgr. JITKA ŠKRDLOVÁ

Třídní učitel

E-mail:
jitka.skrdlova@jungzs.cz

Telefon: 704 989 192KAMILA PAVLÍČKOVÁ

Asistent pedagoga

E-mail:
kamila.pavlickova@jungzs.czOLESIA SUSHANYN

Asistent pedagoga

E-mail:
olesia.sushanyn@jungzs.cz

Telefon: 605 451 711

FOTOGRAFIE TŘÍDY

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY TŘÍDY
Masopust

15. 2. 2023

Masopustní výuku jsme si skvěle užili.  Hravě jsme si zopakovali vyjmenovaná slova po s. Vybarvili pracovní listy s veselými klauny. A za účasti žáků IV. třídy, jsme zdramatizovali pohádku O Koblížkovi. V poslední hodině hudební výchovy zábava vrcholila. Řekli jsme si, co znamená slovo masopust, lidové zvyky, tradice i pranostiky, které se k Masopustu pojí. V čem spočívá zdravotní i společenský význam půstu, průvody masopustních masek a jiné oslavy tohoto období. Děti si vzájemně vytvořily na obličejích ornamenty. Rozdělily se na skupiny, které se střídavě podílely na vytváření tanečních rytmů a popěvků. K produkci hudby jsme vůbec nepotřebovali techniku. Báječně jsme si užili hru na školní Bongo bubínky. Návštěvníky naší třídy čekala sladká odměna v podobě masopustního koblížku. K tomu jim naši žáci vinšovali zdraví, štěstí a masopustní přání.

 

Návštěva Jihlavské ZOO

2. 2. 2023

I v zimě má návštěva zoologické zahrady své kouzlo. Naštěstí nemrzlo a foukalo jen mírně. Navštívili jsme všechny pavilony od afrického, přes australskou farmu a dům koček, po ten amazonský. Také jsme si prohlédli venkovní výběhy. Zjistili jsme, že ptákovi Emu vůbec nevadí sníh, giboni také byli naprosto spokojení ve venkovní voliéře a vlkovi vysloveně vyhovuje pobíhat ve sněhu. Navštívili jsme výběh pro kozy ve vesnici Matongo, kde je děti krmili zakoupeným krmivem. Na závěr, před cestou do školy, jsme si zašli na něco teplého pro zahřátí. Návštěvu zoologické zahrady jsme si skvěle užili.

 

Zimní branný den                                                                                                                                                    

10. 1. 2023 

Probudili jsme se do deštivého rána, ale nakonec jsme si užili krásný den. Vypravili jsme se na Šacberk. V přírodě jsme si zasportovali a naučili se něco o přežití v přírodě a o první pomoci. 

 

Projektový den Vánoce v Jihlavě                                                                                                                         

21. 12. 2022

Prohlédli jsme si krásně vánočně vyzdobenou Jihlavu, zašli jsme se podívat na výstavu v bráně Matky Boží a byli jsme se podívat v městské knihovně.

 

Andělské vánoční zvonění                                                                                                                                     

14. 12. 2022 

Dnes jsme vystupovali pro pozvané hosty, kterého se účastnily téměř všechny třídy prvního stupně. Náš živý betlém se všem líbil. Měli jsme radost, že se nám to povedlo. 

 

Projektový den Vánoce u nás a ve světě                                                                                                                   

6. 12. 2022

Vyprávěli jsme našim ukrajinským spolužákům o Vánocích u nás a oni nám vyprávěli, jak se slaví u nich doma. Pak jsme začali malovat figurky do betléma, trénovali na chystané vystoupení, četli vyprávění o čtyřech svíčkách a všichni jsme se moc těšili na zdobení perníčků, které na nás čekaly už od rána na okně a náramně voněly. 

 

Projektový den Advent je za dveřmi a Ten vánoční čas                                                                       

23. 11. a 1. 12. 2022

Vyprávěli jsme si o adventním čase o blížících se Vánocích. Vysvětlili jsme si, co je to betlém. Připravovali jsme si kostýmy na vystoupení. Většinu času jsme se zabývali vánočním tvořením a výzdobou třídy. Samozřejmou součástí tohoto dne byl zpěv koled, se kterými jsme seznamovali ukrajinské spolužáky.

 

Ve škole probíhá v rámci hodin OSV canisterapie. I do naší třídy zavítal krásný bílý samojed i se svojí paní Hankou Kulhánkovou.

   

 

 

Soutěž Vícejazyčnost je bohatstvíodkazy na dokumentaci pátečního předávání cen vítězům a dopolední doprovodné akce:

Náš krátký článek a video: https://www.zaedno.org/home-kamaradi/681-slavnostni-predani-cen-vicejazycnost-je-bohatstvi-2022-a-speak-dating-junior
Celý záznam z odpolední části z kamery v sále:  https://www.facebook.com/zaedno.prague/videos/1082246655697888
Minireportáž ve Zprávičkách na ČT-D: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10265744641-zpravicky/222411000161112/

 

    

Žáci naší třídy se zúčastnili výtvarné soutěže Vícejazyčnost je bohatství a s kolektivní prací Panoramata vyhráli 1. místo ve své kategorii. Na následujícím odkaze si naše obrazy můžete prohlédnout.

https://www.zaedno.org/soutez-galerie/2022/soutez/2022/zs-jungmannova-jihlava

 

V posledním říjnovém týdnu jsme si povídali o halloweenských zvycích, vydlabali jsme si dýni a každý si sám také jednu malou nazdobil.

     

 

14.10. 2022 jsme se zúčastnili projektu 72 hodin, kdy jsme uklízeli v okolí školy. Zopakovali jsme si třídění odpadů a co je to recyklace. Naše třída si vzala na starost úklid ulice 8. března.  Všichni jsme se shodli, že se nám líbí mít kolem sebe čisto, uklizeno a rádi jsme pro to něco udělali.

     

 

30.9. 2022 jsme měli projektový den s názvem Světový den jazyků. Zpívali jsme ukrajinské a české písně, hráli jsme scénky. Předváděli jsme si domlouvání "rukama, nohama", když neumím jazyk. Malovali jsme vlajky zemí, kde jsme byli nebo se tam chceme podívat a povídali jsme si o jazycích, které se tam používají a výborně jsme se bavili při předvádění zvukových projevů zvířat v cizích jazycích spojených s pantomimou, kdy se ostatní spolužáci pokoušeli uhodnout, cože je to za zvíře.

     

 

 

V novém školním roce 2022/23 naše třída ve svém kolektivu přivítala několik nových spolužáků. Od 2.9. do 9.9. jsme měli Adaptační týden a 8.9. Branný den. Společně jsme se seznamovali, hráli hry ve třídě, na školním hřišti i na školní zahradě a také v přírodě.

      

___________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 3.-10.9.2021 proběhla na naší škole akce s názvem "Adaptační týden". S žáky jsme hráli hry ve třídě i v přírodě, měli jsme sportovní den, dopravní den, vycházky do okolí školy i pobyt na školní zahradě.

V pátek 1.10.2021 jsme si užili PROJEKTOVÝ DEN se stavebnicemi Merkur a Teifoc.

V úterý 12.10.2021 proběhl druhý sběrný den v tomto školním roce. Sbíráme baterie, drobná elektrozařízení, mobily a tonery do tiskáren.

V pátek 15.10.2021 proběhla celostátní úklidová akce 72 HODIN.

V úterý 23.11.2021 proběhla pro 4. a 5. třídy výuka na DDH v Jihlavě.
Žáci si prošli teoretickou částí- v učebně shlédli krátké filmy, zopakovali si význam dopravních značek a řešili konkrétní situace na komunikacích.
Poté si všechny získané poznatky vyzkoušeli na silničkách v areálu dopravního hřiště.

V pátek 10.12.2021 proběhla akce "Zvoneček, kam se podíváš".

Dne 15.12.2021 jsme měli projektový den "Vánoce". 

Dne 21.12.2021 jsme měli "Zimní branný den". Putovali jsme kolem Borovinky, kde jsme ozdobili i stromeček pro zvířátka v lese.

22.12.2021 proběhl projektový den "Náš vánoční čas". Pili jsme cukroví, jedli jsme dárečky a dali jsme si čaj- je to takhle správně?

Dne 31.01.2022 proběhl projektový den SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ. Vyrobili jsme několik srdcí- na jednom jsme se nemohli shodnout.

Dne 24.2.2022 jsme předali první srdce pro naší paní ředitelku.

Dne 28.2.2022 jsme předali druhé srdce do Nemocnice Jihlava.

Dne 4.3.2022 jsme předali tři srdce do DD Lesnov.

Dne 10.3.2022 jsme předali šesté srdce do ZOO Jihlava.

Dne 17.3.2022 jsme předali sedmé srdce do SMJ.

17.1.2022 až 22.3.2022 jsme absolvovali plavecký výcvik.

Každý měsíc probíhá v rámci Recyklohraní, do kterého je škola zapojena, sběrný den. Poslední byl 24.3.2022.

Dne 12.04.2022 proběhl na celé naší škole projektový den- Velikonoce.

Dne 13.04.2022 jsme si užili JARNÍ BRANNÝ DEN na Lesnově.

20.4.2022 byla naše třída společně se čtvrťáky na dopravním hřišti.

21.04.2022 proběhla celostátní akce Čistá Vysočina, které jsme se také zúčastnili. Uklidili jsme ulici Zrzavého.

17.05.2022 proběhlo v tělocvičně naší školy SETKÁNÍ TŘÍD. I my jsme přispěli tanečním vystoupením.

 

Celý měsíc květen probíhá projekt MĚSÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD.

1.6.2022 MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 

Dne 3.6.2022 jsme v pracovních činnostech vařili.

6.6.2022 jsme navšívili ZOO v Jihlavě.

9.6.2022 proběhly na naší škole besedy ENERGIE PRO BUDOUCNOST.

10.6.2022 jsme si vyzkoušeli různé pracovní oděvy.

13.06.2022 jsme navštívili katakomby v Jihlavě.

22.6.2022 byl DEN DOPRAVY.

23.06.2022 proběhl projekový den naše město- navštívili jsme hornickou naučnou stezku v Lesnově.

23.06.2022 proběhlo také focení tříd na školní zahradě.

24.06.2022 proběhl LETNÍ BRANNÝ DEN.

24.06.2022 proběhlo třídní focení.

28.06.2022- ZAHRADNÍ SLAVNOST

30.06.2022- Vysvědčení

tisk Tisknout   ↑ Nahoru