Co škola nabízí

Moderně vybavena škola

K přednostem školy patří nadstandardní vybavení pro výuku tělesné výchovy, hudební výchovy, prostory a vybavení odborných učeben. Ve všech kmenových třídách jsou dataprojektory, v některých třídách i interaktivní tabule.


Snoezelen

Můžeme také nabídnout místnost zvanou Snoezelen (senzomototorická stimulace, relaxační techniky aj.)


Alternativní metody

Zapisujeme také do třídy s Montessori prvky, s Hejného metodou, projektovým vyučováním a dalšími inovativními metodami.


Malotřídní styl výuky

Zapisujeme do třídy s malotřídním stylem výuky (více ročníků ve třídě)


Další netradiční vybavení

Máme také školní pozemek s arboretem a kuličkovou dráhou, multifunkční hřiště, prostor pro skok do dálky, venkovní posilovnu, hřiště na pétanque, venkovní učebnu.


 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru