Individuální vzdělávání

Individuální (domácí) vzdělávání od školního roku 2021/2022
Plnění povinné školní docházky bez pravidelného denního docházení žáka do školy.

Nabízíme individuální vzdělávání pro zdravotně znevýhodněné žáky, žáky nacházející se s rodiči dlouhodobě v zahraničí, žáky věnující se vrcholovému sportu, děti v kočujících společenstvech (např. dětí zaměstnanců cirkusů, provozovatelů atrakcí), a pro další žáky, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání. podle § 41Školského zákona

 

K zařazení do režimu individuálního vzdělání je potřeba vyplnit  Žádost o povolení individuálního vzdělávání, doložit  Vyjádření (není to doporučení) školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, kterékoli v ČR) a dosažené vzdělání vzdělavatele (rodiče, zákonného zástupce...). Souhlas vydává ředitelka školy.

 

Důvody pro individuální vzdělání :

Závažnost důvodů pro individuální vzdělávání posuzuje výhradně ředitelka školy. Možnými důvody mohou být např.: větší efektivita vzdělávání díky individuálnímu přístupu, možnost propojení výuky s reálným praktickým životem, nutnost speciálního přístupu vzhledem k osobnostnímu nastavení, zohlednění vzdělávání vzhledem k oblastem nadání, touha předávat dceři/synovi rodinné hodnoty, pobyt v zahraničí, nebo velká vzdálenost školy od místa bydliště, apod.

 

Přezkoušení, kontakt se školou:

Dle zákona je nutné takto vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku.  Častější návštěvy jsou samozřejmě možné (konzultace, navštěvování školních akcí a různých aktivit, kroužků, apod.), vše záleží na dohodě mezi zákonným zástupcem a školou.

Základním cílem při "přezkoušení" je ověřit, zda:

  • žák v příslušném období byl vzděláván;
  • došlo k rozvoji dovedností a vědomostí;
  • dosáhl odpovídajících výsledků;
  • probíraná látka odpovídá osnovám vybraného vzdělávacího programu;
  • zákonným zástupcem navrhované hodnocení je v souladu se skutečností.
  • doložení portfólií žáka na základě domluvy mezi zákonným zástupcem a školou

 

Školní řád individuálního vzdělávání

Otevřená škola 2021 - 1.stupeň

Otevřená škola 2021 - 2.stupeň

Ruský jazyk

 

DOKUMENTY ke stažení

tisk Tisknout   ↑ Nahoru