2. až 9. ročník a přípravná třída - nový školní rok

První školní den 1. září 2022 ( informace 2. až 9. ročník, přípravná třída)

Nejede autobus přepravy žáků do školy a ze školy.

V tento den se nebudou žáci přezouvat.

Všichni žáci se shromáždí před školou – hlavním vchodem v 8: 00 hodin.

Zde si vyzvednou žáky podle seznamu pedagogičtí pracovníci a půjdou všichni do tříd.

Výuka prvního dne zakončena v 8:45 hodin.

 

Schůzka zákonných zástupců ukrajinských žáků se koná v 9 hodin.

Žáci mohou do školní družiny již od čtvrtka 1. 9. 2022, pokud budou řádně přihlášeni a proběhne platba.

 

Další dny:

- autobus přepravy dětí ( zdarma) jede 2. září 2022 jen do školy, ze školy se každý žák dopravuje bez společné přepravy- autobus ze školy nepojede

- autobus přepravy dětí ( zdarma) jede  od pondělí 5. září 2022  do školy i  ze školy

- každý den začíná výuka v 8:00 hodin

- žáci opouští šatnu i školní družinu nejpozději v 7:45 hod

- pro vyzvedávání žáka ze školní družiny použije zákonný zástupce zvonek u vchodu a zde počká na příchod žáka

Od 2. září až do čtvrtka 8. září probíhá adaptační týden (žáci si budou zvykat postupně na školní prostředí, seznamovat se s učiteli a spolužáky, poznávat školu a její okolí)

V pátek 9. září – 1. branný den

Pátek 2. 9.:  vyučování  II. a III. třída  do 11: 15 hod. – obědy od 11: 45 hodin

                     vyučování  IV. a V. třída  do  11: 30 hod. – obědy od 11: 45 hodin

                    vyučování  VI. až IX. třída  do  12: 00 hod. – obědy od 12: 15 hodin

                    vyučování  přípravná třída  do  10: 30 hod. – obědy od 11: 45 hodin

 

Od pondělí 5. září až do pátku 9. září : přípravná třída           vyučování do 11: 40 hodin

                                                                  2. ročník                      vyučování do 11:40 hodin

                                                                  3. ročník                      vyučování do 11:40 hodin

                                                                  4. ročník                      vyučování do 12:00 hodin

                                                                  5. ročník                      vyučování do 12:15 hodin

                                                                  6. ročník                      vyučování do 12:45 hodin

                                                                  7. ročník                      vyučování do 13:00 hodin

                                                                  8. ročník                      vyučování do 13:15 hodin

                                                                  9. ročník                      vyučování do 13:20 hodin

Autobus – přeprava žáků ve 13:40 hodin od školy( zastávka v ul. Zrzavého)

 

Pondělí 12. 9.: vyučování podle rozvrhu


Těšíme se na Vás a děkujeme za dodržování nastavených pravidel

Mgr. Ivana Málková, ředitelka školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru