II. třída ( prvňáci) - nový školní rok

První ročník – Třída II.(1.,2.,3)

První školní den 1. září 2022
Naši noví prvňáčci se zákonnými zástupci se sejdou v 8:00 před školou.

Pedagogický pracovník doprovodí prvňáčky se zákonnými zástupci do venkovní učebny (případně na jiné místo, pokud by bylo nepříznivé počasí),  kde proběhne slavnostní zahájení školního roku žáků 1. ročníku.

Po skončení slavnostního uvítání odvede prvňáčky se zákonnými zástupci  třídní učitelka do jejich tříd – prohlídka třídy. Plánované ukončení prvního dne v 8. 35 hodin.

Od 8.40 hodin do 9 .00 hodin – se koná třídní schůzka zákonných zástupců  žáků  třídy II.(1.,2.,3.). Schůzka zákonných zástupců ukrajinských žáků se koná až v 9 hodin.

V tento den se žáci nebudou ještě přezouvat.

Prvňáčci mohou do školní družiny již od čtvrtka 1. 9. 2022, pokud budou řádně přihlášeni a proběhne platba.

První ročník – další dny:

- každý den začíná výuka v 8:00 hodin

- žáci opouští šatnu i školní družinu nejpozději v 7:45 hod

- zákonný zástupce žáka doprovodí k hlavnímu vchodu, zde si již žáky převezme pedagogický dohled

- pro vyzvedávání žáka ze školní družiny použije zákonný zástupce zvonek u vchodu a zde počká na příchod žáka

Od 2. září až do čtvrtka 8. září probíhá adaptační týden (žáci si budou zvykat postupně na školní prostředí, seznamovat se s učiteli a spolužáky, poznávat školu a její okolí)

Pátek 2. 9.: vyučování prvňáčků do 10.00 hod. – obědy od 11: 45 hodin

Od pondělí 5. září až do pátku 9. září vyučování do 11:40 hodin

V pátek 9. září – 1. branný den

Pondělí 12. 9.: vyučování podle rozvrhu


Těšíme se na Vás a děkujeme za dodržování nastavených pravidel

Mgr. Ivana Málková, ředitelka školy

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru