Informace pro strávníky

Informace pro strávníky k ukončení školního roku 2020/2021

 

Odhlašování obědů na konci června bude umožněno naposledy ve čtvrtek 24.6.2021 do 14.00 hod., pak budou následující varné dny zablokovány a nelze již provádět žádné změny. Veškerá opatření musí být provedena kvůli vyrovnání finanční bilance na konci školního roku.

 

Prosím, odhlaste si oběd na 30.6.2021 (poslední školní den – předávání vysvědčení) – pokud nebude Vaše dítě zůstávat tento den v družině nebo nebude mít zájem si tento den oběd odebrat.

 

Pozn.: Obědy, které již nepůjdou odhlásit (na dny 25.6 – 30.6.2021), si může strávník mimořádně vyzvednout do jídlonosiče. Pokyny k vyzvednutí oběda jsou na www.strava.cz

 

Přeplatky stravného za školní rok 2020/2021 budou strávníkům vráceny na účet v měsíci červenci.

 

Po zaplacení záloh v srpnu na měsíc září 2021 se automaticky přihlašují obědy od prvního stravného dne v září na celý měsíc a následně po celý školní rok.

 

Čipy

 

Končící strávníci

 

Po ukončení stravování, nejpozději ve středu 30. června 2021, strávníci, kteří příští školní rok již nebudou pokračovat, vrátí zpět nepoškozené a funkční čipy. Vrácení čipů je možné přímo do kanceláře ŠJ, odcházející žáci 9. tříd mají možnost vrátit čip třídnímu učiteli, který je předá vedoucí školní jídelny.  

 

Děkujeme za pochopení.

 

Školní jídelna při ZŠ Jihlava, Kollárova 30

tisk Tisknout   ↑ Nahoru