Rozhodnutí ředitelky školy o vyhlášení mimořádného ředitelského volna a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 v délce 4 dnů

Rozhodnutí ředitelky školy o vyhlášení mimořádného ředitelského volna a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 v délce 4 dnů

 

Ředitelka školy podle ust. § 164 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, rozhodla dle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona  č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19, ve znění pozdějších předpisů, včetně zákona č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19  takto:

 

Vyhlašuji 4 dny mimořádného ředitelského volna pro žáky školy v době

od 8. do 11. února 2022

Základní škola, včetně školní družiny, školního klubu, školní výdejny

 bude v tuto dobu uzavřena.

 

V Jihlavě dne  7. února  2022

 

 

                                                                                  Mgr. Ivana Málková v.r.

                                                                                      ředitelka školy

 

 

Rozdělovník:  

sborovna, úřední deska u vchodu do budovy,

oficiální internetové stránky školy

ŠD, ŠJ, EK

                        Mgr.Tomáš Koukal, vedoucí OŠKT MmJ

tisk Tisknout   ↑ Nahoru